บทความทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 11 เมษายน 2562 | 09:23:42
รับสมัคร Elective Anesthesia (pain management) กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 09 เมษายน 2562 | 11:32:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี) ผู้ดูแลระบบ 25 มีนาคม 2562 | 14:56:43
ประชาสัมพันธ์! เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาติ ผู้ดูแลระบบ 15 มีนาคม 2562 | 10:29:05
ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 25 กุมภาพันธ์ 2562 | 10:01:03
กิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลลำปางสะอาดปราศจากโฟม ผู้ดูแลระบบ 26 มกราคม 2562 | 11:00:02
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 02 มกราคม 2562 | 15:51:51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พพล. รอบ 1 ผู้ดูแลระบบ 25 ธันวาคม 2561 | 15:53:03
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 1) ผู้ดูแลระบบ 19 ตุลาคม 2561 | 15:47:32
ปฏิทินการดำเนินงาน พพล. ปี 2562 ผู้ดูแลระบบ 01 ตุลาคม 2561 | 15:57:00