บทความทั้งหมด

ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฯ 22 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ 22 พฤศจิกายน 2561 | 09:32:21
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 1) ผู้ดูแลระบบ 19 ตุลาคม 2561 | 15:47:32
ปฏิทินการดำเนินงาน พพล. ปี 2562 ผู้ดูแลระบบ 01 ตุลาคม 2561 | 15:57:00
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ผู้ดูแลระบบ 30 มีนาคม 2561 | 09:44:57
โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ 09 พฤศจิกายน 2560 | 09:02:29
เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561 จำนวน 15 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 10 ตุลาคม 2560 | 08:29:05
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 ผู้ดูแลระบบ 28 กันยายน 2560 | 16:00:10
กำหนดการรับสมัครแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 03 สิงหาคม 2560 | 15:56:30
3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ (3gether : Run & Ride for Life) ผู้ดูแลระบบ 28 มิถุนายน 2560 | 09:21:51
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:12:18