บทความทั้งหมด

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 ผู้ดูแลระบบ 07 ตุลาคม 2563 | 15:22:28
ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ดูแลระบบ 05 ตุลาคม 2563 | 16:08:41
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย ผู้ดูแลระบบ 01 ตุลาคม 2563 | 13:57:21
สวนดอกวาไรตี้ ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 | 10:05:52
ประมวลภาพการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามเกณฑ์มาตรฐานWFME ผู้ดูแลระบบ 03 กรกฎาคม 2563 | 08:52:43
ประมวลภาพอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 | 13:50:58
โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2563 เปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ดูแลระบบ 05 กุมภาพันธ์ 2563 | 08:45:36
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ผู้ดูแลระบบ 14 มกราคม 2563 | 09:59:35
สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:50:36
สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:49:30