บทความทั้งหมด

โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ 09 พฤศจิกายน 2560 | 09:02:29
เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561 จำนวน 15 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 10 ตุลาคม 2560 | 08:29:05
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 ผู้ดูแลระบบ 28 กันยายน 2560 | 16:00:10
กำหนดการรับสมัครแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 03 สิงหาคม 2560 | 15:56:30
3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ (3gether : Run & Ride for Life) ผู้ดูแลระบบ 28 มิถุนายน 2560 | 09:21:51
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:12:18
"งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 (Phase IV) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:10:45
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครแพทย์ ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:07:47
"งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 (Phase III) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:02:02
โครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:49:47