บทความทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ 06 มกราคม 2566 | 09:37:03
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ 01 มกราคม 2566 | 11:53:25
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในงานนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ 19 ธันวาคม 2565 | 16:38:26
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ลำปาง เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง เด็ก ประจำปี 2565 ผู้ดูแลระบบ 05 ตุลาคม 2565 | 13:18:14
โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 8 อัตรา ผู้ดูแลระบบ 03 ตุลาคม 2565 | 11:41:13
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 04 กุมภาพันธ์ 2565 | 14:52:43
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 04 กุมภาพันธ์ 2565 | 14:50:05
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 11 ตุลาคม 2564 | 17:02:35
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 04 ตุลาคม 2564 | 16:36:48
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2565 ผู้ดูแลระบบ 04 ตุลาคม 2564 | 14:21:05