ข้อมูลติดต่อ
สำนักงาน ห้องสมุดโรงพยาบาลลำปาง 280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

เว็บไซต์
http://mec-lp.com/LMJ

E-mail:
dranuwat@hotmail.com / k.jaijina@gmail.com

โทรศัพท์
0-5423-7400 ต่อ 4311, 4303

โทรสาร
0-5423-7400 ต่อ 4305